Obsah prvků v %:   Hovadur K 350
  Cr -
  Zr -
  Co -
  Ni -
  Be 2
  Al -
  Si -
  Fe -
  ostatní 0,5
  Cu zbytek
Mechanické vlastnosti:  
Tvrdost HB30   350 - 380
Mez pevnosti v tahu N/mm2 1200 - 1320
Mez průtaľnosti 0,2% N/mm2 900 - 1050
Prodlouľení A5   3
Modul pruľnosti v tahu N/mm2 135 x 103
Teplota měknutí °C   300
Fyzikální vlastnosti při 20°C:  
Hustota g/cm3   8,3
Tepelná vodivost W/mK   130
Elektrická vodivost % IACS 30 (18 S/m)
Délková roztaľnost 20-300°C 17 x 10-6/K