Normálie

AHP Merkle:
Nejvýznamnější světový výrobce hydraulických válců určených pro stavbu forem, nástrojů a speciálních strojů.
homepage: http://cz.ahp.de/

CyTec Zylindertechnik:
Další významný výrobce hydraulických válců, které mají vlastní mechanické uzamčení pístnice v koncové poloze. Tento mechanický zámek zaručuje přesnou pozici jádra při prvotním vstřiku či při zakolísání tlaku oleje v hydraulickém rozvodu.
homepage: http://www.cytec.de/

Drei-S-Werk:
Jeden z nevýznamnějších světových výrobců normálií do forem. Zabývá se výrobou a vývojem standardních i speciálních vyhazovačů, razníků, kalibrů i přípravků pro jejich následnou úpravu.
homepage: http://www.drei-s-werk.de/

Thiele:
Významný německý výrobce závěsný bodů a řetězových aplikací.
homepage: http://thiele.de/

Schmelzmetall:
Producent slitin mědi. Všechny dodávané a nabízené materiály jsou lity ve vlastních slévárnách ve Švýcarsku a v Maďarsku. Na kvalitu těchto materiálů poukazuje i jejich použití na výrobu spalovací komory v raketě Arianne 5.
homepage: http://www.schmelzmetall.de/

Austrotech:
Výrobce normalizovaných a speciálních kluzných elementů a pouzder z bronzových slitin určených nejenom pro stavbu forem.
homepage: http://www.austrotech.com/

Arhoso:
Speciální, ručně vyráběné a broušené kleštičky určené pro odstřih plastových vtoků u výlisků.
homepage: http://www.arhoso.de/

Tušírovací barva PRECISA:
Modrá tušírovací barva.
homepage: http://www.precisasas.com/

Spanjaard:
Významný výrobce speciálních mazadel a přípravků určených pro konzervaci forem.
homepage: http://www.spanjaard.co.za/